Diensten en Werkwijze – Dienstapotheek Drechtsteden – Dordrecht

Dienstapotheek Drechtsteden

Karel Lotsyweg 8 3318 AL Dordrecht Tel:078 - 652 34 76 Fax:078 - 652 34 75

Diensten en Werkwijze

Middels deze website informeren wij u graag over onze dienstverlening.

 

Door u aangevraagde spoedrecepten (waarvoor u niet kunt wachten tot uw reguliere apotheek geopend is) nemen wij in behandeling.

Hierbij trachten wij altijd uw reeds in gebruik zijnde medicatie op te vragen. Uw BSN nummer hebben wij hiervoor nodig. Ook is het noodzakelijk dat u uw apotheek (en liefst ook huisarts) toestemming hebt gegeven om uw medische gegevens te delen. Met uw toestemming brengen wij ook uw eigen apotheek op de hoogte van door ons afgeleverde medicatie. Dienstapotheek Drechtsteden heeft toegang tot het LSP in alle regio-gebieden van Nederland.

Vaak zullen we u aanvullende vragen moeten stellen, daardoor duurt een bezoek aan de Dienstapotheek over het algemeen langer dan bij uw eigen apotheek. Indien het recept voor ons onduidelijkheden of vragen oproept, zullen wij in overleg treden met de voorschrijvend arts. Omdat maximaal een tot drie personen werkzaam zijn in de Dienstapotheek is het mogelijk dat u wat langer moet wachten dan normaal. We vragen hiervoor uw begrip.

Indien u medicijnen krijgt uit de Dienstapotheek en u deze al eerder heeft gebruikt kan het zijn dat wij u een ander merk afleveren dan u gewend bent. In tegenstelling tot de reguliere apotheek hoeven wij ons niet te houden aan een eventueel preferentiebeleid van uw verzekeraar. Wij hebben dan ook meestal slechts een merk op voorraad. Ook de hoeveelheden die wij afleveren zijn soms kleiner, omdat we alleen voor de spoedsituatie afleveren. Als u daar recht op hebt geven we u wel een Herhalingsrecept mee dat u daarna bij uw eigen apotheek kunt inleveren.

De apotheek beschikt ook over een klein assortiment aan handverkoop artikelen. te denken valt aan middelen voor hoest, pijn, allergie en verkoudheid.

Indien we over uw verzekeringsgegevens beschikken, vaak kunnen we deze raadplegen, proberen we zoveel als mogelijk de medicijnen rechtstreeks bij uw verzekering te declareren. Voor hulpmiddelen en verbandmiddelen kan dat meestal niet, deze kunt u dan zelf declareren bij uw verzekering. We kunnen u geen garanties geven omtrent de vergoeding hiervan, dat is afhankelijk van uw polis en uw zorgverzekering. Ons algemeen advies is dan ook om er altijd voor te zorgen dat u kunt pinnen of geld bij u hebt.

In de apotheek worden de recepten nagekeken door een apotheker van de bij ons aangesloten apotheken. De apothekers doen dat gedurende een week volgens een vastgelegd schema.

Onderstaand kunt u onze leveringsvoorwaarden en klachtenbeleid raadplegen.

We wensen u veel gezondheid toe,

 

Klachten

Leveringsvoorwaarden