Overbruggingsmedicatie – Dienstapotheek Drechtsteden – Dordrecht

Dienstapotheek Drechtsteden

Karel Lotsyweg 8 3318 AL Dordrecht Tel:078 - 652 34 76

Overbruggingsmedicatie

Dienstapotheek Drechtsteden kan in samenspraak met de Huisartsenpost vanaf 1 januari 2020 zorg dragen voor het verstrekken van overbruggingsmedicatie. Dit is medicatie die u op het moment van aanvraag reeds in gebruik heeft en waarvan u niet voldoende heeft totdat uw eigen apotheek weer open is.

De afspraak met de Huisartsenpost betreft alleen de verstrekking van chronische, continue medicatie. Benzodiazepines (slaap-kalmeringsmiddelen) en opiaten worden alleen verstrekt met een geldig nieuw recept van uw arts!

Voor de verstrekking van de overbruggings-medicatie gelden ook enkele andere voorwaarden:

  • de patiënt geeft een geldige toestemming voor het delen van medicatiegegevens, zo heeft ook de apotheek van inschrijving en andere zorgverleners inzage in de verstrekte medicijnen, deze toestemming kan niet door anderen dan de patiënt zelf gegeven worden.
  • inzage van medicijngebruik is via LSP mogelijk vanuit de Dienstapotheek, of
  • een actueel medicatie overzicht (niet ouder dan 4 maanden) kan getoond worden door patiënt, of
  • een doosje van het benodigde medicijn met het originele apotheek-etiket kan worden getoond.
  • medicijnen worden in de regel voor 5 dagen verstrekt, dit geeft u voldoende tijd een nieuwe recept bij uw eigen huisarts / voor uw eigen apotheek aan te vragen.

Indien bij de apothekersassistent onduidelijkheden naar voren komen zal alsnog een recept via de Huisartsenpost dienen te worden aangevraagd.

Meer informatie over de toestemming en het LSP vindt u op deze website onder het tabblad Toestemming.

 

Houdt u rekening met het volgende:

Omdat de tarieven van de Dienstapotheek hoger zijn dan in de normale openbare apotheek en de Dienstapotheek niet altijd preferente middelen aflevert kan het zijn dat uw eigen risico extra wordt belast of dat uw medicijnen niet geheel voor vergoeding in aanmerking komen. Het beleid van uw zorgverzekeraar is hierin bepalend, in principe is de Dienstapotheek voor spoedeisende gevallen, wij adviseren u dan ook tijdig uw medicijnen te bestellen bij uw huisarts en af te halen in uw reguliere apotheek.

Klachten

Leveringsvoorwaarden